Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања - Сврсисходност управљања водоводном инфраструктуром

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ "ЛАЗАРЕВАЦ", ЛАЗАРЕВАЦ

Субјект ревизије:

ЈКП "ХАММЕУМ", ПРОКУПЉЕ

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "NAISSUS", НИШ

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Субјект ревизије:

ГРАД ПРОКУПЉЕ

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

23.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта