Извештај о ревизији одазивног извештаја Града Ниша који се односи на ревизорски извештај број: 930/2016-01 од 21.03.2016. године, 1395/2016 од 28.04.2016. године и без броја од 06.09.2016. године

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

30.12.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2015.-31.12.2015.

Листа свих ревизија субјекта