Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“, Београд

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

27.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта