Извештај о ревизији одазивног извештаја Града Ниша који се односи на ревизорски извештај број 400-2657/2019-04/25 од 4. септембра 2020. године

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

29.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта