Извештај о ревизији правилности пословања Града Београда у делу који се односи на расходе за запослене за 2022. годину, код директних и индиректних корисника буџетских средстава

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

22.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Београд

Листа свих ревизија субјекта