Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда за 2020. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

09.07.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта