Невенка Бојанић

Рођена је 9. децембра 1963. године у Земуну. Основну школу и Земунску гимназију завршила је у Земуну, у Београду.

Члан је Савета Државне ревизорске институције од 25. априла 2018. године.  Изабрана је од стране Народне скупштине Републике Србије на Трећој седници Првог редовног заседања у 2018. години на основу одлуке Народне скупштине о избору Савета Државне ревизорске институције, РС број 19.

На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је и завршила специјалистичке студије стекавши звање дипломираног правника, специјалисте. Има положен правосудни испит и испит за стицање звања државни ревизор.

Радни ангажман је започела 1988. године као адвокатски приправник и на правним пословима у привреди као шеф правних и општих послова у „Радник“ д. д. из Београда. Обављала је функцију директора правних и општих послова у предузећу „Икарбус“ а. д. из Земуна – Београд. У Државној ревизорској институцији запослена је од 2010. године у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије – правна подршка у ревизији у звању вишег саветника.

Учесник је великог броја професионалних скупова, семинара и радионица, и то: „Систем за уверавање у квалитет и контролу квалитета у Државној ревизорској институцији – филозофија, регулаторни оквир и практични приступи“, „Унапређење управљања јавним финансијама“, USAID Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA), „Проактивна истрага случајева корупције, финансијских превара и економског криминала“, ОЕБС Семинар о заједничким истражним тимовима и у организацији ОЕБС-а семинари из области јавних набавки.

Говори руски и служи се енглеским језиком.

Удата је и мајка је двоје деце.