Контакт лице задужено за односе с медијима

Државна ревизорска институција, на сва питања новинара, одговара након писаног захтева.

Новинари питања могу да пошаљу на и-мејл адресу: kancelarija@dri.rs .

Комуникација путем телефона представља допуну комуникације посредством и-мејл адресе.

Лице задуженo за сарадњу с медијима:

Весна Павловић
тел: +381 11 3042 211
faкс: +381 11 3042 234
и-мејл: vesna.pavlovic@dri.rs