Завршени конкурси

Листа завршених конкурса Државне ревизорске институције:

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији, број 111-1341/2024-08 од 24. маја 2024. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији, број 111-1341/2024-08 од 24. маја 2024. године, објављен 29. маја 2024. године јавни конкурс

Радна места која се попуњавају:

1. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 1, са местом рада у Београду - 2 извршиоца образац пријаве

2. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 2, са местом рада у Београду - 1 извршилац образац пријаве

3. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 3, са местом рада у Београду - 1 извршилац образац пријаве

4. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 4, са местом рада у Београду - 2 извршиоца образац пријаве

5. Радно место млађи саветник за финансијско-рачуноводствене послове, звање млађи саветник, Служба за финансије и рачуноводство, Сектор подршке ревизији, са местом рада у Београду - 1 извршилац образац пријаве

6. Радно место - администратор мреже, звање самостални саветник, Служба за информационе технологије, Сектор подршке ревизији, са местом рада у Београду - 1 извршилац образац пријаве

7. Радно место - за техничку подршку, звање млађи саветник, Служба за информационе технологије, Сектор подршке ревизији, са местом рада у Београду - 1 извршилац образац пријаве

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак СПИСАК КАНДИДАТА

Датум оглашавања

29. 5. 2024.

Датум истека рока за подношење пријава

6. 6. 2024.