Завршени конкурси

Листа завршених конкурса Државне ревизорске институције:

Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-1475/2022-08

Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-1475/2022-08 od 27. октобра 2022. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст јавног конкурса.

Датум оглашавања

2. 11. 2022.

Датум истека рока за подношење пријава

10. 11. 2022.