Завршени конкурси

Листа завршених конкурса Државне ревизорске институције:

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији број 111-1827/2023-08 од 6. децембар 2023. године, објављен дана 13. децембра 2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској инститицуји број 111-1827/2023-08 од 6. децембра 2023. године, објављен дана 13. децембра 2023. године јавни конкурс

Радна места која се попуњавају:

1. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 1, са местом рада у Нишу - 1 извршилац - образац пријаве НИ

2. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 2, са местом рада у Београду - 1 извршилац - образац пријаве БГД, са местом рада у Нишу - 2 извршиоца - образац пријаве НИ, са местом рада у Новом Саду - 1 извршилац - образац пријаве НС, са местом рада у Крагујевцу - 2 извршиоца - образац пријаве КГ

3. Радно место млађи саветник, звање млађи саветник, Сектор број 3, са местом рада у Нишу - 1 извршилац - образац пријаве НИ, са местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац - образац пријаве КГ

4. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 4, са местом рада у Београду - 1 извршилац - образац пријаве БГД, са местом рада у Нишу - 1 извршилац - образац пријаве НИ, са местом рада у Новом Саду - 1 извршилац - образац пријаве НС

5. Радно место за кадровске и стручно-оперативне и персоналне послове, звање млађи саветник, Служба за људске ресурсе, Сектор подршке ревизији, са местом рада у Београду - 1 извршилац - образац пријаве СЉР

6. Радно место млађи саветник за финансијско-рачуноводствене послове, звање млађи саветник, Служба за финансије и рачуноводство, Сектор подршке ревизији, са местом рада у Београду - 1 извршилац - образац пријаве СФР

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносилаца пријава на Јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији од 13. децембра 2023. године - можете преузети овде

Листа кандидата који су испунили мерила за избор Листа кандидата

Датум оглашавања

13. 12. 2023.

Датум истека рока за подношење пријава

21. 12. 2023.