Извештај о ревизији сврсисходности - Противградна заштита у Републици Србији

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

27.12.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Листа свих ревизија субјекта