Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Ниша за 2014. годину

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

24.12.2015.

Период спровођења ревизије

01.01.2013.-31.12.2013.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Града Ниша за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Ниша“ Ниш за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за 2014. годину

Листа свих ревизија субјекта