Извештај о ревизији одазивног извештаја Градске општине Лазаревац, Лазаревац који се односи на ревизорски извештај број 400-33/2021-04/12 од 7. јуна 2021. године

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

27.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта