Годишњи извештаји о раду

2023.

Годишњи Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2023. годину

2023.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Државне ревизорске институције Републике Србије за период 01.01-31.12.2023. године

2023.

Финансијски извештај ДРИ за 2023. годину – Образац 1 – Биланс стања на дан 31.12.2023. године

2023.

Финансијски извештај ДРИ за 2023. годину – Образац 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

2023.

Финансијски извештај ДРИ за 2023. годину – Извештај ДРИ за 2023. годину за које нису прописани обрасци

2023.

Финансијски извештај ДРИ за 2023. годину – Извештај о учинку програма за 2023. годину

2023.

Финансијски извештај ДРИ за 2023. годину – Одлука о усвајању финансијских извештаја

2022.

Годишњи Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2022. годину

2022.

Извjештај о проведеној финансијској ревизији Државне ревизорске институције Републике Србије за период 01.01-31.12.2022. године

2022.

Финансијски извештај ДРИ за 2022. годину – Образац 1 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године

2022.

Финансијски извештај ДРИ за 2022. годину – Образац 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

2022.

Финансијски извештај ДРИ за 2022. годину – Извештај ДРИ за 2022. годину за које нису прописани обрасци

2022.

Финансијски извештај ДРИ за 2022. годину – Извештај о учинку програма за 2022. годину

2022.

Финансијски извештај ДРИ за 2022. годину – Одлука о усвајању финансијских извештаја

2021.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2021. годину

2021.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији ДРИ Републике Србије за период 01.01-31.12.2021. године

2021.

Финансијски извештај ДРИ за 2021. годину - Образац 1 - Биланс стања на дан 31.12.2021.

2021.

Финансијски извештај ДРИ за 2021. годину - Образац 5 - Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2021.

2021.

Финансијски извештај ДРИ за 2021. годину - Извештаји ДРИ за 2021. годину за које нису прописани обрасци

2021.

Финансијски извештај ДРИ за 2021. годину - Извештај о учинку програма за 2021. годину

2021.

Финансијски извештај ДРИ за 2021. годину - Одлука о усвајању финансијског извештаја

2020.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2020. годину

2020.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији ДРИ Републике Србије за период 01.01-31.12.2020. године

2020.

Финансијски извештај ДРИ за 2020. годину - Образац 1 - Биланс стања на дан 31.12.2020.

2020.

Финансијски извештај ДРИ за 2020. годину - Образац 5 - Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.

2020.

Финансијски извештај ДРИ за 2020. годину - Извештај о учинку програма за 2020. годину

2020.

Финансијски извештај ДРИ за 2020. годину - Извештаји ДРИ за 2020. годину за које нису прописани обрасци

2020.

Финансијски извештај ДРИ за 2020. годину - Одлука о усвајању финансијског извештаја

2019.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2019. годину

2019.

Финансијски извештај ДРИ за 2019. годину - Образац 1 - Биланс стања на дан 31.12.2019.

2019.

Финансијски извештај ДРИ за 2019. годину - Образац 5 - Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.

2019.

Финансијски извештај ДРИ за 2019. годину - Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

2019.

Финансијски извештај ДРИ за 2019. годину - Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве

2019.

Финансијски извештај ДРИ за 2019. годину - Извештај о учинку програма за 2019. годину

2019.

Финансијски извештај ДРИ за 2019. годину - Одлука о усвајању финансијског извештаја

2018.

Финансијски извештај ДРИ за 2018.годину - Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

2018.

Финансијски извештај ДРИ за 2018.годину - Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве

2018.

Финансијски извештај ДРИ за 2018.годину - Извештај о примљеним донацијама

2018.

Финансијски извештај ДРИ за 2018.годину - Образац 5 (Извештај о извршењу буџета: Прогр.активност 2304-0001 - Спровођење поступака ревизије)

2018.

Финансијски извештај ДРИ за 2018.годину - Образац 5 (Извештај о извршењу буџета: Пројекат 2304-7030 - ИПА 2013)

2018.

Финансијски извештај ДРИ за 2018.годину - Образац 1 (Биланс стања: Програм 2304 - Ревизија јавних средстава)

2018.

Финансијски извештај ДРИ за 2018.годину - Одлука о усвајању финансијског извештаја

2018.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину

2017.

Финансијски извештај ДРИ за 2017 - Одлука о усвајању ФИ

2017.

Финансијски извештај ДРИ за 2017 - Образац 1

2017.

Финансијски извештај ДРИ за 2017 - Образац 5

2017.

Финансијски извештај ДРИ за 2017 - Напомене уз ФИ

2017.

Финансијски извештај ДРИ за 2017 - Образложење великих одступања одобрених и утрошених средстава за 2017. годину

2017.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2017. годину

2016.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2016. годину

2016.

Финансијски извештај ДРИ за 2016 - Одлука о усвајању ФИ

2016.

Финансијски извештај ДРИ за 2016 - Образац 1

2016.

Финансијски извештај ДРИ за 2016 - Образац 5

2016.

Финансијски извештај ДРИ за 2016 - Напомене уз ФИ

2015.

Финансијски извештај ДРИ за 2015 - Одлука о усвајању ФИ

2015.

Финансијски извештај ДРИ за 2015 - Образац 1

2015.

Финансијски извештај ДРИ за 2015 - Образац 5

2015.

Финансијски извештај ДРИ за 2015 - Напомене уз ФИ

2015.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2015. годину

2014.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2014. годину

2014.

Финансијски извештај ДРИ за 2014 - Одлука о усвајању ФИ

2014.

Финансијски извештај ДРИ за 2014 - Образац 1

2014.

Финансијски извештај ДРИ за 2014 - Образац 5

2014.

Финансијски извештај ДРИ за 2014 - Напомене уз ФИ

2013.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину

2013.

Финансијски извештај ДРИ за 2013 - Одлука о усвајању ФИ

2013.

Финансијски извештај ДРИ за 2013 - Образац 1

2013.

Финансијски извештај ДРИ за 2013 - Образац 5

2013.

Финансијски извештај ДРИ за 2013 - Напомене уз ФИ

2012.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину

2012.

Финансијски извештај ДРИ за 2012 - Одлука о усвајању ФИ

2012.

Финансијски извештај ДРИ за 2012 - Образац 1

2012.

Финансијски извештај ДРИ за 2012 - Образац 5

2012.

Финансијски извештај ДРИ за 2012 - Напомене уз ФИ

2011.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2011. годину

2010.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2010. годину

2009.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2009. годину

2008.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2008. годину

2007.

Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2007. годину