Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Сврсисходност управљања водоводном инфраструктуром“ Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац“

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ "ЛАЗАРЕВАЦ", ЛАЗАРЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

26.05.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта