Савет ДРИ 2007-2012

На петој седници Одбора за финансије Народне скупштине, која је одржана 6. септембра 2007. године, чланови Одбора су гласањем утврдили листу кандидата Савета Државне ревизорске институције коју су предложили Народној скупштини на усвајање. За председника Савета, предложен је Радослав Сретеновић, за потпредседника Љубица Недељковић, а за чланове Савета предложени су Зоран Тамаш, проф. др Љиљана Дмитровић-Шапоња и Наталија Ћатовић. На седници Народне скупштине која је одржана 24. септембра 2007. године, Народна скупштина изабрала је председника, потпредседника и чланове Савета Државне ревизорске институције, највишег органа Институције.За председника Савета изабран је Радослав Сретеновић, за потпредседника Љубица Недељковић, за чланове Зоран Тамаш, проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња и Наталија Ћатовић.

Избор чланова Савета означава и почетак рада Институције.

Годину дана након избора, проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња је поднела оставку на место члана Савета. На 16. седници Одбора за финансије, која је одржана 21. јануара 2009. године, чланови Одбора су усвојили већином гласова предлог одлуке о избору Данке Аксентијевић за члана Савета Државне ревизорске институције. Народна скупштина, на седници која је одржана 18. марта 2009. године, је донела одлуку и за члана Савета изабрала Данку Аксентијевић.