Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање пластичним отпадом“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НОВИ САД

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

06.01.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта