Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате изворних прихода у јединицама локалне самоуправе“

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Субјект ревизије:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

06.01.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта