Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

10.07.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Јавне предшколске установе „Пчелица“, Ниш за 2018. годину

Листа свих ревизија субјекта