Извештај о ревизији одазивног извештаја Града Прокупља који се односи на ревизорски извештај број 400-161/2020-04/25 од 7. септембра 2021. године

Субјект ревизије:

ГРАД ПРОКУПЉЕ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

30.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта