Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у министарствима“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

06.01.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта