Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд за 2020. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

29.07.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта