ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВA ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

Датум извештаја о ревизији

26.12.2014.

Период спровођења ревизије

01.01.2012.-31.12.2012.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта