Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Сврсисходност управљања водоводном инфраструктуром“ Јавног комуналног предузећа „Наиссус“, Ниш

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "NAISSUS", НИШ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

26.05.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта