Извештај о ревизији одазивног извештаја Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-674/2020-06/12 од 15. септембра 2020. године

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

12.04.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта