Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања - Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Субјект ревизије:

ГРАД СУБОТИЦА

Субјект ревизије:

ГРАД ПАНЧЕВО

Субјект ревизије:

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БОР

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

18.12.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Листа свих ревизија субјекта