Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима Града Београда

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

19.08.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта