Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јединицама локалне самоуправе“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Субјект ревизије:

ГРАД ВАЉЕВО

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

25.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

финансијска контрола

Листа свих ревизија субјекта