Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

29.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

издавање , дозвола

Листа свих ревизија субјекта