Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда за 2022. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

16.06.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Београд

Листа свих ревизија субјекта