Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

14.10.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта