Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ "ЛАЗАРЕВАЦ", ЛАЗАРЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

06.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Лазаревац

Листа свих ревизија субјекта