ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ, ЛАЗАРЕВАЦ, ЗА 2010. ГОДИНУ

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ "ЛАЗАРЕВАЦ", ЛАЗАРЕВАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

Датум извештаја о ревизији

16.12.2011.

Период спровођења ревизије

01.01.2009.-31.12.2009.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта