Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Ниша по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

29.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Завода за заштиту споменика културе Ниш по ревизији делова финансијских извештаја Завода за заштиту споменика културе Ниш за 2019. годину Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш по ревизији делова финансијских извештаја Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта