Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Давање у закуп пословног простора у својини јединица локалне самоуправе“ Града Београда

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

26.05.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта