Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства привреде, Београд за 2022. годину 2023
2 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Тужилаштва за организовани криминал, Београд за 2022. годину 2023
3 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Комисије за хартије од вредности, Београд за 2022. годину која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Комисије за хартије од вредности, Београд за 2016. годину 2023
4 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Унапређење бициклистичког саобраћаја“ 2023
5 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ 2023
6 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи“ 2023
7 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Утицај регионалног развоја на демографска кретања у Републици Србији“ 2023
8 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Информациони системи у правосуђу“ 2023
9 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Стипендирање студената из буџета Републике Србије“ 2023
10 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама“ 2023
11 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање биомасом као обновљивим извором енергије“ 2023
12 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја“ 2023
13 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање индустријским отпадним водама“ 2023
14 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса“ 2023
15 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава“ 2023
16 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање опасним отпадом“ 2023
17 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања “Ефикасност расподеле и коришћења наменских трансфера у социјалној заштити“ 2023
18 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Правосудне академије, Београд за 2021. годину 2023
19 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, Нови Сад који се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији завршног рачуна и правилности пословања за 2013. годину 2023