Сажеци извештаја

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Сажеци извештаја о ревизији Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Резиме извештаја о ревизији консолидованог извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд за 2022. годину 2023
2 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Дунав – Тиса – Дунав водопривредног привредног друштва „Северна Бачка“ д.о.о., Суботица за 2022. годину 2023
3 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Дунав ауто друштво са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд за 2022. годину 2023
4 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања „Здравственог центра Кладово”, Кладово за 2022. годину 2023
5 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, за 2022. годину 2023
6 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ 2023
7 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ 2023
8 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Привредног друштва за рекултивацију и озелењавање земљишта „РИО“ ДОО, Костолац за 2022. годину 2023
9 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“, Крагујевац за 2022. годину 2023
10 Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ 2023
11 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Водопривредно привредно друштво Средњи Банат д.о.о., Зрењанин 2023
12 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Министарства за бригу о селу, Београд, за 2022. годину у делу који се односи на поступак доделе, распореда и контроле трошења средстава буџета Републике Србије 2023
13 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Пољопривредне стручне службе Бачка Топола д.о.о., Бачка Топола 2023
14 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Водопривредног друштва „Сава“ друштво са ограниченом одговорношћу, Шабац 2023
15 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Пољопривредне стручне служба Пољопривредна станица д.о.о., Нови Сад 2023
16 Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Института за кукуруз „Земун Поље“, Београд, Земун, која се односи на остваривање прихода и расподелу средстава у делу примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и спровођење поступака јавних набавки у 2021. и 2022. години 2023
17 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Акционарског друштва за управљање Слободном зоном Пирот, Пирот за 2022. годину 2023
18 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високе техничке школе струковних студија у Суботици, Суботица за 2022. годину 2023
19 Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ друштво са ограниченом одговорношћу, Ваљево за 2022. годину 2023
20 Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Техничкој школи Смедерево, Смедерево 2023