Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију “Наиссус”, Ниш за 2017. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "NAISSUS", НИШ

Сектор:

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

Датум извештаја о ревизији

26.12.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Листа свих ревизија субјекта