Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефективност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређења квалитета воде (ЦОР 6.3)“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

25.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

вода , загађивања

Листа свих ревизија субјекта