Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Београда, Београд по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

24.02.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе Града Београда – Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Београд по ревизији делова финансијских извештаја Градске управе Града Београда – Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2019. годину Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе Града Београда – Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Београд по ревизији делова финансијских извештаја Градске управе Града Београда – Секретаријата за комуналне и стамбене послове за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта