Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање информационим системом локалне пореске администрације“ Града Београда

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

18.05.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта