Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2015. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

Датум извештаја о ревизији

30.12.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2014.-31.12.2014.

Листа свих ревизија субјекта