Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања “Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге”

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

06.01.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта