Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Београда за 2021. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

28.10.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта