ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2010. ГОДИНУ

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

28.12.2011.

Период спровођења ревизије

01.01.2009.-31.12.2009.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта