Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа Београдски водовод и канализација, Београд за 2018. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

13.09.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта