ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ УПРАВЉАЊE СЛУЖБЕНИМ ВОЗИЛИМА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Субјект ревизије:

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Субјект ревизије:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МПШВ – УПРАВА ЗА ШУМЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

Субјект ревизије:

ЗАПАДНОБАЧКИ УППРАВНИ ОКРУГ

Субјект ревизије:

КОМЕСЕРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

25.06.2014.

Период спровођења ревизије

01.01.2012.-31.12.2012.

Листа свих ревизија субјекта