Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
1 Дом здравља Апатин - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступака набавки у здравственим установама 2023
2 Дом здравља Пећинци - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступака набавки у здравственим установама 2023
3 Дом здравља Куршумлија - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступака набавки у здравственим установама 2023
4 Дом здравља Крушевац - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступака набавки у здравственим установама 2023
5 Дом здравља Алексинац - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступака набавки у здравственим установама 2023
6 Аутономна покрајина Војводина 2023
7 Дом здравља Апатин - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступака набавки у здравственим установама 2023
8 Дом здравља Бела Црква - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступака набавки у здравственим установама 2023
9 Консолидовани извештај Републике Србије за 2022. годину 2023
10 Град Београд - правилност пословања 2023
11 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 2023
12 Правни факултет Универзитета у Новом Саду 2023
13 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 2023
14 Филолошки факултет Универзитета у Београду 2023
15 Општа болница Горњи Милановац, Горњи Милановац 2023
16 Дом „Ветерник", Ветерник 2023
17 Геронтолошки центар Суботица, Суботица 2023
18 Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор 2023
19 Општа болница Врбас, Врбас 2023
20 Дом здравља Ниш, Ниш 2023