Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
1 Општа болница Горњи Милановац, Горњи Милановац 2023
2 Дом „Ветерник", Ветерник 2023
3 Геронтолошки центар Суботица, Суботица 2023
4 Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор 2023
5 Општа болница Врбас, Врбас 2023
6 Дом здравља Ниш, Ниш 2023
7 Здравствени центар Сурдулица, Сурдулица 2023
8 Дом здравља Власотинце, Власотинце 2023
9 Општа болница „Студеница“, Краљево 2023
10 Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад", Нови Сад 2023
11 Специјална болница за интерне болести Младеновац 2023
12 Завод за смештај одраслих „Мале Пчелице", Крагујевац 2023
13 Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд 2023
14 Здравствени центар Кладово, Кладово 2023
15 Дом здравља „Богатић“, Богатић 2023
16 Дом за душевно оболела лица „1. октобар" Стари Лец, Пландиште 2023
17 Дом здравља Уб, Уб 2023
18 Друга економска школа, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања 2023
19 Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања 2023
20 Медицинска школа "7.април", Нови Сад - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања 2023