Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске општине Лазаревац, Лазаревац по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2020. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

27.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Лазаревац

Листа свих ревизија субјекта