Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

09.09.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Завода за заштиту споменика културе, Ниш за 2019. годину Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Јавне предшколске установе „Пчелица“, Ниш за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта