Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Ниша

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

25.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавне предшколске установе “Пчелица”, Ниш

Листа свих ревизија субјекта