Извештај о ревизији правилности пословања Града Београда у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину, код директних корисника буџетских средстава

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

26.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

јавне набавке , Београд

Листа свих ревизија субјекта